ConjugateVerb.com ﹥ Portuguese Conjugator ﹥ -CAR | toscar

language select icon thanks to english wikipedialanguage
English
Português

Conjugation of the Portuguese Verb 'toscar'

Participles

pastpresent
toscadotoscando
AA

Indicative Tenses

preterite
eu tosqueinós toscámos
tu toscastevós toscastes
ele toscoueles toscaram
past imperfect
eu toscavanós toscávamos
tu toscavasvós toscáveis
ele toscavaeles toscavam
past pluperfect
eu toscaranós toscáramos
tu toscarasvós toscáreis
ele toscaraeles toscaram

Indicative Tenses

present
eu tosconós toscamos
tu toscasvós toscais
ele toscaeles toscam
future
eu toscareinós toscaremos
tu toscarásvós toscareis
ele toscaráeles toscarão

imperative

affirmative
tosquemos nós
tosca tutoscai vós
tosque eletosquem eles
negative
não tosquemos nós
não tosques tunão tosqueis vós
não tosque elenão tosquem eles
conditional
eu toscarianós toscaríamos
tu toscariasvós toscaríeis
ele toscariaeles toscariam
personal infinitive
para toscar eupara toscarmos nós
para toscares tupara toscardes vós
para toscar elepara toscarem eles

Subjunctive Tenses

past imperfect
se eu toscassese nós toscássemos
se tu toscassesse vós toscásseis
se ele toscassese eles toscassem
present
que eu tosqueque nós tosquemos
que tu tosquesque vós tosqueis
que ele tosqueque eles tosquem
future
quando eu toscarquando nós toscarmos
quando tu toscaresquando vós toscardes
quando ele toscarquando eles toscarem
eco-friendly printable Portuguese conjugation for the verb toscar

*Verbs are shown as:

  1. INFINITIVE + SUFFIX: For example, the verb dar has a conjugation of dar+ei which is shown as darei.
  2. STEM + SUFFIX REPLACEMENT: For example, the verb volver has a conjugation of volv+eu which is shown as volveu.
  3. IRREGULAR: For example, the verb pedir has a conjugation of peço which is shown as peço.